Lojistik & Dağıtım

Bir ürünün ilk üreticisinden son tüketicisine kadarki süreçte yapılan tüm ambalajlama, depolama, nakliye,  dağıtım gibi hizmetlerin tamamına lojistik denmektedir.

Lojistik Dağıtım Depolama

Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusundaki özel hizmetler de dahil olmak üzere tüm ürünlerin çıkış noktasından varış noktasına kadar güvenli, verimli ve zamanında taşınması ve depolanması için gerekli planlamayı ve  uygulamayı tamamen müşteri odaklı olarak yürütüyoruz.